Бюджетна «дисципліна» у Миколаївській області, ще...

 У попередньому матеріалі на тему виконання бюджетів містами обласного значення Миколаївської області (http://nikvesti.com/articles/135651) ми розглянули результати виконання бюджетів Вознесенська, Южноукраїнська та Первомайськ у І півріччі 2018 року та виявили декілька закономірних рис.

У даному матеріалі пропонуємо розглянути ситуацію з виконанням бюджету у І півріччі 2018 року у містах Миколаєві та Очакові. Вся інформація, використана в матеріалах отримана від органів місцевого самоврядування.

Як зазначалося у попередній публікації реформа децентралізації суттєво збільшила можливості на місцях. Органи місцевого самоврядування стали більш незалежними та фінансово спроможними. Паралельно з збільшенням можливостей зростає обсяг проектів, що потребує більшого рівня компетенції та рівня планування у роботі з бюджетним фінансуванням.


Очаків

Для реалізації місцевої політики у місті Очаків створено 7 головних розпорядників бюджетних коштів, при чому у міста найменший бюджет серед міст обласного значення Миколаївської області, у дохідній частині лише 117 мільйонів гривень., з яких понад 112 мільйонів по загальному фонду та понад 12 мільйонів по спеціальному фонду. Бюджет з урахуванням внесених змін має дефіцит понад 7 мільйонів гривень.

Таблиця відкриється у новому вікні (натисніть на посилання)

 Розглянувши показники виконання бюджету міста Очаків за І півріччя 2018 року, а саме структуру бюджету, можна сформулювати декілька висновків:

    1. Понад 90% бюджету передбачено на видатки по загальному фонду (виплата заробітної плати, оплата комунальних тарифів та інше);

    2. Менше ніж 10% спрямовуються за заходи з розвитку;

    3. Враховуючи туристичний потенціал міста та фактичний стан можна припустити, що на розвиток даної галузі серйозних коштів не передбачено;

    4. Результати фінансової децентралізації, яка має на меті дати можливість громадам на місцях вирішувати актуальні питання за рахунок власних коштів взагалі не реалізовуються;


Миколаїв

Загалом для виконання завдань визначених програмою соціально-економічного розвитку та галузевими програмами у місті створено 21 головний розпорядник бюджетних коштів, при цьому потрібно розуміти, що кожен розпорядник це окрема бухгалтерія, окремий юридичний відділ або спеціаліст, окрема кадрова служба та технічний персонал, що призводить до збільшення навантаження на бюджет міста у виплаті заробітних плат, а це у свою чергу веде до неефективного використання коштів.

Таблиця відкриється у новому вікні (натисніть на посилання)

 Розглянувши показника виконання бюджету міста Миколаєва у І півріччі 2018 року по загальному фонду можна стверджувати, що більшість головних розпорядників коштів у більшій мірі виконує заплановані видатки, маючи показники на рівні 80% та вище, лише за винятком Адміністрації Заводського району та департаменту з надання адміністративних послуг, показники яких складають трохи більше 50%. Враховуючи, що за рахунок загального фонду в основній частині сплачуються захищені статті видатків, тому такі показники є закономірними.

Набагато складніша ситуація з виконанням бюджету по спеціальному фонду, де середнє виконання за результатами І півріччя складає 52%. При чому відразу 8 розпорядників мають показники нижче 50%, серед них: Адміністрація Центрального району – 14,3%, Адміністрація Інгульського району – 36,6%, Управління земельних ресурсів – 23,6%, Управління з використання та розвитку комунальної власності – 0%, Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій – 29,0%, Департамент житлово-комунального господарства – 46,2%, Департамент праці та соціального захисту населення – 23,3%, Виконавчий комітет- 30,7%.

У 3 розпорядників середні показники по відношенню до інших, на рівні 55 – 70%, і 8 структурних підрозділів мають показники на рівні 90 – 100%.

Загалом ситуацію по місту можна охарактеризувати, як таку що може перерости у серйозні проблеми, адже найбільші розпорядники мають суттєві проблеми з виконанням бюджету. За результатами 2017 року не використаними залишились понад 300 мільйонів гривень, враховуючи поточний стан справ можна спрогнозувати, що за результатами 2018 року ця сума буде суттєво більшою, а важливі проекти для життєдіяльності міста так і не будуть реалізовані. При чому у цій ситуації відповідальність має бути розподілена у рівній мірі між виконавчими органами міської ради та депутатським корпусом, адже повільне прийняття рішень по коригуванню бюджету та пооб'єктного розпису, особливо у галузі ЖКГ.

Також важливо відмітити, що розміщення вільних коштів у сумі 300 мільйонів гривень на депозитних рахунках дало можливість додатково поповнити міський бюджет за період січня-червень 2018 року на понад 5 мільйонів гривень.

Таким чином, поки у міській раді не має ефективної конструктивної роботи з реалізації важливих проектів і програм, можна стверджувати, що громада не відчуває на собі позитивні зміни від державних реформ, а з цього витікає загальне не задоволенням рівнем життя та песимістичні настрої серед населення.

Висновки

Як і в інших містах ситуація з виконанням бюджету по загальному фонду є більш менш задовільною, при чому очевидними є проблеми з виконанням бюджету по спеціальному фонду, особливо це прослідковується у Миколаєві де виконання за І півріччя складає лише 52% від планового на цей період. Ситуація у Очакові є кращою, але там заплановано видатків лише на 12 мільйонів гривень.

Найбільші проблеми з виконанням бюджету у Миколаєві виникають у департаменту житлово-комунального господарства та деякими адміністраціями районів. До причин низького виконання бюджету можна віднести, як не завжди високий рівень компетенції робітників, так і політична конфронтація, яка існує у міській раді між виконавчими органами та депутатським корпусом, що призводить то затягування процесів та в результаті не реалізації заходів та проектів, які заплановані у бюджеті 2018 року.

© 2019 Інвестиційний форум "Миколаївщина – надійний партнер"